Symfony2 -01 Kurulum

symfony_black_01

Kurulum

Linux and Mac OS X için

$ sudo curl -LsS http://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

$ symfony new my_project_name

Windows için

Command Promt’u administrator olarak çalıştırın.

c:\> php -r "readfile('http://symfony.com/installer');" > symfony
c:\> move symfony c:\projects
c:\projects\> php symfony
c:\> cd projects/
c:\projects\> php symfony new my_project_name

Çalıştıralım

$ cd my_project_name/
$ php app/console server:run

Server running on http://127.0.0.1:8000
Adresi ziyaret ettiğinizde ilk Symfony2 uygulamanızın çalıştığını 
göreceksiniz.
Advertisements