Chef – 09– Chef-Client Local Mode

#you can run the recipe at local

chef-client  –local-mode –run-list  ‘recipe[learn_chef_apache2]’

Advertisements

Chef – 07– Cookbooks

#you can generate the cookbook with this command
chef generate cookbook learn_chef_apache2

#run the ‘tree’ command. if you dont have a tree package you can install with apt-get install tree
#then

chef generate template learn_chef_apache2 index.html
#it will create a template file index.html.erb in templates folder

# then we must edit the default.rb recipe

sudo nano learn_chef_apache2/recipes/default.rb

package ‘apache2’

service ‘apache2’ do
action [ :enable, :start]
end

template ‘/var/www/html/index.html’ do
source ‘index.html.erb’
end

#then run the command
chef-client –local-mode –runlist ‘recipe[learn_chef_apache2]’

# change the erb file and re run the chef cookboks then run curl localhost you will see the changes

#you can upload your cookbook to chef server

knife upload cookbook learn_chef_apache2

https://github.com/apocoder/devops/blob/master/chef/chapter_1/03_cookbooks.sh

Python – 02 – Numbers and Math

679140

Her programlama dilinde olduğu gibi Python da da sayıların ve matematiğin kullanımı var.

+ topla

–  çıkart

*  çarp

/   böl

% mod

< küçüktür

> büyüktür

<= küçük eşit

>= büyük eşit

Workspace imizde ex02.py file ımızı oluşturarak aşağıdaki sample ı yazalım.

screenshot-from-2016-09-17-08-49-32

Çıktısının aşağıdaki gibi olması gerekiyor.

screenshot-from-2016-09-17-08-50-10

Neler öğrendik?

Sayılar ile matematiksel işlemler yaptık . Elde ettiğimiz sonucu mantıksal operatör ile kullandık. Integer sayıların bölümünden kalan yine integer olduğunu taki  “.” floating point koyduğumuzda bize gerçek sonucu verdiğini öğrenmiş olduk.